MOBILE VERSION

Posted by: Noktis (23-09-2016, 14:39)

Blizzard kończy z nazwą Battle.net

Zanosi się na zmiany w blizzardowych rozgrywkach online. Otóż Battle.net, który powstał w 1996 roku w celu umożliwienia gry online w pierwszą część Diablo, oraz późniejsze gry wydawane przez Blizzarda, zmieni swoją nazwę. Blizzard uważa, że czasem występuje pewne zamieszanie związane z nazwą Battle.net, jakoby Blizzard i Battle.net były utożsamiane oddzielnie. Nowa nazwa usługi będzie zawierała w nazwie słowo Blizzard jednak rdzeń i funkcjonalność ma zostać taka sama. Zmiany zostaną wdrożone w ciągu kilku miesięcy o czym zostaniemy jeszcze poinformowani.

Battle.net

Zamierzamy zaprzestać używania nazwy Battle.net dla naszej platformy rozgrywek sieciowych oraz związanych z nią funkcjami. Technologia Battle.net nadal będzie stanowić sedno systemu gier Blizzarda - nic się w tej kwestii nie zmieni. Teraz po prostu do naszych różnych produktów i usług będziemy się odnosić używając nazwy Blizzard. Niedawno widzieliście już takie rzeczy jak "Blizzard Streaming" i "Blizzard Voice", a kolejne zmiany są już w drodze.

Kiedy tworzyliśmy Battle.net, to idea połączenia platformy rozgrywek sieciowych z grą była bardzo nowatorskim pomysłem. Więc kładliśmy duży nacisk, by wyjaśnić co było usługą i jak to działa, łącznie z nadaniem mu odrębnej nazwy. Jednak z biegiem czasu zauważyliśmy, że czasem zdarzały się niejasności związane ze stosowaniem dwóch odrębnych tożsamości przypadających na Blizzard i Battle.net. Biorąc pod uwagę, że wbudowana obsługa gry wieloosobowej w obecnych czasach jest czymś normalnym, nie ma konieczności posiadania odrębnej nazwy dla czegoś, co jest w istocie naszą własną technologią sieciową.

Chcieliśmy poinformować wszystkich o tej zmianie, którą będziemy stopniowo wdrażać na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy. Zamierzamy poinformować was o przebiegu prac jeśli pojawią się istotne informacje.